Login

Hydrotheek

Record nummer 2219636
Titel Minerals Policy Monitoring Programme report 2011-2014 : methods and procedures
toon extra info.
M.E. van Vliet (author), T.C. van Leeuwen (author), P. van Beelen (author), E. Buis (author)
Auteur(s) Vliet, M.E. van ; Leeuwen, T.C. van ; Beelen, P. van ; Buis, E.
Uitgever Bilthoven : National Institute for Public Health and the Environment
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 132 pages) diagrams
Titel van reeks RIVM report (2016-0051)
Annotatie(s) This investigation has been performed by order and for the account of Ministry of Economic Affairs, within the framework of Minerals Policy Monitoring Network (LMM)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Engels
Toelichting Dit technische rapport beschrijft de werkwijze van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) in de periode 2011–2014. Het LMM voorziet de Nederlandse overheid van informatie over de effecten van het mestbeleid op de waterkwaliteit en de landbouwpraktijk. Het meetnet vervult daarmee een rol in de verantwoording en evaluatie van de Nederlandse Meststoffenwet, de Europese Nitraatrichtlijn en de Nederlandse derogatie op de Nitraatrichtlijn. Derogatie houdt in dat Nederland, onder voorwaarden, toestemming heeft om meer stikstof met dierlijke mest uit te rijden dan regulier is opgenomen in de Europese nitraatrichtlijn. Een van de voorwaarden is dat de effecten van de een hogere hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest worden gemonitord. In de onderzoeksperiode zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd om het meetnet te optimaliseren en af te stemmen op de veranderende omstandigheden. Alle relevante wijzigingen zijn in dit rapport vastgelegd, zodat de gebruikte meetmethoden voor iedereen inzichtelijk blijven.
Betrokken instanties TNO
WUR
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Ministerie van Economische Zaken
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.