Login

Hydrotheek

Record nummer 2220051
Titel Spaarwater : effectief watergebruik: druppelirrigatie en fertigatie : deelrapport 2013-2015
toon extra info.
Maarten Waterloo ... [et al.]
Auteur(s) Waterloo, M. ; Gaast, J. van der ; Tonckens, W. ; Broere, A.-J. ; Burger, S.
Uitgever Gouda : Acacia Water
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 77 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport ‘Spaarwater: Effectief zoetwater gebruik met druppelirrigatie' is onderdeel van de serie rapporten van het project Spaarwater I. In deze rapportage worden de effecten van druppelirrigatie met perceelseigen water uit de ondergrondse opslag op de bodemvochthuishouding beschreven, zoals getest in de pilotlocaties in Breezand en Borgsweer. Tevens wordt de invloed van fertigatie op de nutriënten voorziening van de bollenteelt in Breezand, en de mogelijke uitspoeling van nutriënten naar het drainwater beschreven. Uit het onderzoek blijkt dat in kleigrond van Borgsweer druppelirrigatie de vochtlevering aan de plant sterk kan verbeteren, omdat het vocht leverend vermogen van kleigronden in droge tijden beperkt is. In zandgrond van Breezand is de toegevoegde waarde van druppelirrigatie voor de vochtvoorziening minder, als deze wordt gecombineerd met een kunstmatig verhoogde grondwaterstand. Deze hoge grondwaterstand zorgt namelijk voor een goede vochtlevering aan de plant in droge tijden. De fertigatie via druppelslangen, die in Breezand is toegepast heeft wel een duidelijke toegevoegde waarde. Middels de fertigatie konden de benodigde meststoffen op eenvoudige wijze op de juiste plaats worden toegediend. De combinatie van watervoorziening en het gericht toedienen van meststoffen heeft op het zandperceel met bloembollen geleid tot een meeropbrengst in de vorm van een grotere bloembollen (ziftmaat). Dit resulteert naar schatting tot een meeropbrengst van enkele duizenden euro per ha. De verbeterde watervoorziening heeft in het kleiperceel in Borgsweer geleid tot een betere opbrengst met betrekking tot zowel aantal aardappelknollen als het totaalgewicht. Het verschil in opbrengst kan voorzichtig worden vertaald naar een meeropbrengst van naar schatting € 1000 tot €1500 per ha.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.