Login

Hydrotheek

Record nummer 2220153
Titel Verkenning van de effecten van toenemende beregening uit grondwater als gevolg van klimaatverandering en uitbreiding beregeningsareaal en mogelijke compenserende maatregelen in Oost-Nederland
toon extra info.
Hendrik Staarink, Joris Schaap, Marco Arts, Jan van Bakel, Joachim Hunink
Auteur(s) Staarink, H. ; Schaap, J. ; Arts, M. ; Bakel, J. van ; Hunink, J.
Uitgever Harderwijk : Aequator Groen & Ruimte bv
Jaar van uitgave 2015
Pagina's IV, 73 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het uitvoeringsprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland is beregening uit grondwater opgenomen als zinvolle maatregel. Dit rapport richt zich op het kwantificeren van effecten van toename van beregening uit grondwater voor landbouw en natuur in Oost-Nederland. In hoofdstuk 2 ‘Nadere beschouwing’ is de context van het onderzoek beschreven. Vervolgens zijn de drie deelvragen (A, B en C) elk in een afzonderlijk hoofdstuk beschreven met daarin een korte beschrijving van de uitgangspunten en de aanpak en de resultaten (er wordt regelmatig naar de bijlagen gerefereerd voor verdiepende uitleg). In hoofdstuk 6 ‘Discussie’ worden de onzekerheden omtrent de bevindingen kort toegelicht. De conclusies en aanbevelingen zijn beschreven in hoofdstuk 7.
Betrokken instanties Provincie Overijssel
Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.