Login

Hydrotheek

Record nummer 2220155
Titel Startdocument bepalen voorkeurslocatie(s) drinkwaterwinning Twente-Achterhoek
toon extra info.
Marcel Boerefijn, Mark Huuskes, Luc Bruinsma
Auteur(s) Boerefijn, M. ; Huuskes, M. ; Bruinsma, L.
Uitgever Utrecht : Tauw bv
Jaar van uitgave 2014
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het project Zoektocht Drinkwatercapaciteit Twente zoeken provincie Overijssel, provincie Gelderland, Vitens, waterschap Vechtstromen en waterschap Rijn & IJssel in Twente en de Achterhoek naar extra drinkwatercapaciteit met een omvang van 7 miljoen m3 per jaar. Uit een voorgaand onderzoek zijn 9 potentiële locaties naar voren gekomen voor een nieuwe waterwinning. Met een Milieueffect rapport (planMER), een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en een Onderzoek naar Ruimtelijke Kwaliteit (ORK) wordt inhoudelijke informatie verzameld om een onderbouwde keuze te maken voor één of meerdere voorkeurslocaties. In dit Startdocument is beschreven hoe deze drie onderzoeken de komende periode worden uitgevoerd en welke procedures daarbij worden gevolgd. Met daarbij: 1) Startdocument bepalen voorkeurslocatie(s) drinkwaterwinning Twente-Achterhoek: startdocument voor MER, MKBA en onderzoek naar Ruimtelijke Kwaliteit. 2) Reactienota ingediende zienswijze op het Startdocument Bepalen voorkeurslocatie(s) drinkwaterwinning Twente-Achterhoek. 3) Narratief verslag ontwerpsessies.
Betrokken instanties Tauw bv
Provincie Overijssel
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.