Login

Hydrotheek

Record nummer 2220408
Titel De kennis van het lage land
toon extra info.
redactie: Kees van Vliet, Frank Bos en Geert van Duinhoven
Auteur(s) Vliet, Kees van (redaktor) ; Bos, Frank (redaktor) ; Duinhoven, Geert van (redaktor)
Uitgever Driebergen : OBN/VBNE
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 30 pages) illustrations
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het ‘lage land’ is het gedeelte van Nederland dat onder water komt te staan als de dijken en duinen zouden verdwijnen. Naast het rivierenlandschap, dat een heel eigen dynamiek heeft, onderscheidt de landschapsecoloog daarbinnen het laagveenlandschap en het zeekleilandschap. Over die laatste twee gaat deze brochure. Dit ‘lage land’ werd in het verleden voor een groot deel bepaald door veenvorming, afzettingen van de zee en inpolderingen. Het omvat de estuariën, de laagvenen en veenweiden, de zeekleigebieden en de IJsselmeerpolders. Het OBN Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap heeft de afgelopen vijftien jaar de kennis over de natuur van het ‘lage land’ sterk verrijkt. Deze brochure schetst wat nu bekend is over diverse processen, effecten en maatregelen en hoe deze kennis wordt toegepast in het beheer van enkele natuurgebieden. Daarbij ligt de nadruk op de laagveengebieden omdat de biodiversiteit daar het sterkst onder druk staat. Aan het eind van de brochure schetsen we enkele actuele kennisthema’s en opties voor toekomstige kennisontwikkeling om de natuurkwaliteit in het ‘lage land’ te versterken.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.