Login

Hydrotheek

Record nummer 2221319
Titel Waddendijk 2.0 : projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken : plan van aanpak
Uitgever [S.l.] : POV Waddenzeedijken
Jaar van uitgave 2014
Pagina's 110 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Hoofdstuk 2 beschrijft de aanleiding voor de projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken, de werkwijze van het HWBP, de bestaande waterkeringen van dijkring 6, de voorlopige veiligheidsopgave en fasering en geeft een overzicht van de onderdelen van de projectoverstijgende verkenning. Hoofdstuk 3 gaat nader in op de governance van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de organisatie van de samenwerking tussen de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân voor het HWBP. Hoofdstuk 4 beschrijft de aanpak om te komen tot een overzicht van oplossingsrichtingen op basis van de input door de stakeholders. In hoofdstuk 5 en 6 zijn enkele onderzoeken en technische oplossingsrichtingen uitgewerkt die in 2014 worden opgestart. De aanpak van het onderdeel Communicatie staat beschreven in hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op de projectbeheersing en de kostenraming. Uitgebreide achtergrondinformatie is te vinden in de bijlagen.
Betrokken instanties Waterschap Hunze en Aa's
Wetterskip Fryslân
Waterschap Noorderzijlvest
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.