Login

Hydrotheek

Record nummer 2221728
Titel Gevolgen inname Lekwater als back-up voor drinkwaterkwaliteit en ecologie duin
toon extra info.
projectmanager ir. L.J. Palmen ; auteur(s) dr.ir. M.J.M. Hootsmans
Auteur(s) Hootsmans, M.J.M. ; Palmen, L.J. (project director)
Uitgever Nieuwegein : KWR
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 1 online resource (PDF, 31 pages) illustrations
Titel van reeks BTO rapport (BTO 2015.005)
Annotatie(s) Project number 400393
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Door klimaatverandering kan de waterkwaliteit in de Maas structureel verslechteren omdat lage afvoeren vaker en langduriger gaan optreden. De Rijn vertoont dit effect veel minder. Voor Dunea betekent dit dat een tijdelijke inzet van gefiltreerd water uit de Lek in de toekomst niet alleen in geval van een calamiteit nodig kan zijn. Dus is een inschatting nodig van de effecten van zo’n inname op de waterkwaliteit en de ecologie van de infiltratiegebieden. Vooral het risico dat een verhoogde fosfaatbelasting leidt tot algenbloei verdient daarbij de aandacht, naast mogelijke verschillen tussen Lek en Maas in gehaltes aan bestrijdingsmiddelen. Op basis van beschikbare gegevens voor de periode 2009-2013 is berekend wat de gevolgen kunnen zijn van één of twee weken inname van gefiltreerd Lekwater voor Meijendel. Alleen in de periode maart-juli lijkt een inname uit de Lek gedurende één week mogelijk wat betreft haar effect op de totaal fosfaat concentratie en de kans op ongewenste algenbloei. Een langere inname van twee weken is slechts in april nog net acceptabel. Met een aanvullende vlokkingsfiltratie kan deze periode voor een inname van twee weken worden verruimd naar maartjuli. De onderzochte bestrijdingsmiddelen gaven geen reden om Lekwater niet als alternatieve bron te benutten.
Betrokken instanties KWR, Watercycle Research Institute
Dunea
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.