Login

Hydrotheek

Record nummer 2230081
Titel Advies over afweging rivierverruiming en dijkversterking rivierengebied
toon extra info.
D.P. de Bake, W.J. Goossen
Auteur(s) Bake, D.P. de ; Goossen, W.J.
Uitgever Den Haag : Adviescommissie Water
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 9 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW) en de Adviescommissie Water (AcW) hebben gezamenlijk een advies uitgebracht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen over rivierverruiming en dijkversterking in het rivierengebied. Het advies is uitgebracht op verzoek van de DG Ruime en Water van het ministerie van IenW. Met de inwerkingtreding van de nieuwe normen voor waterveiligheid op 1 januari 2017 zal de komende jaren op grote schaal nieuwe maatregelen uitgevoerd gaan worden in het rivierengebied om de waterveiligheid op het wettelijk vereiste niveau te krijgen. Daarbij is een belangrijke vraag met welke type maatregelen het waterveiligheidsniveau het beste bereikt kan worden. In het advies wordt ingegaan op de voor- en nadelen van dijkversterkende en de rivierverruimende maatregelen zowel voor de komende periode waarop de afgekeurde dijktrajecten versterkt moeten worden als voor de langere termijn als mogelijk ten gevolge van klimaatverandering de maximale afvoeren nog verder kunnen stijgen dan waar nu al rekening mee wordt gehouden.
Betrokken instanties Adviescommissie Water (AcW)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.