Login

Hydrotheek

Record nummer 2231471
Titel artikel OESO rapport: water governance in the Netherlands; fit for the future?
Auteur(s) Havekes, H. ; Hofstra, M.
Tijdschrifttitel Water governance
Deel(Jaar)Nummer (2014)2
Paginering 16 - 27
Online full text
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting In Nederland bestaat het gevoel dat ons waterbeheer goed op orde is. Tegelijkertijd bestaat het besef dat het altijd beter kan. Om die reden was er behoefte aan een onafhankelijk oordeel van een gerenommeerde, liefst buitenlandse instelling, zodat ook in een internationale vergelijking kon worden voorzien. Eind 2012 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen de in Parijs gevestigde Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) opdracht gegeven om een dergelijk expert review te geven. De keuze voor de OESO lag betrekkelijk voor de hand. Het is een gezaghebbende denktank waarbij 34 landen zijn aangesloten, die een imposante track record op het terrein van het waterbeheer heeft. De OESO onderkent het belang van goed waterbeheer. Voor het bereiken van haar hoofddoelstelling (“Better policies for better lives”) is dat onmisbaar, want water speelt in haar ogen een cruciale rol in de economische ontwikkeling in de wereld. Tegelijkertijd ziet ook de OESO de watercrisis vooral als een governance crisis. Die track record blijkt uit het grote aantal gezaghebbende studies die de afgelopen paar jaren op het terrein van het waterbeheer door de OESO zijn uitgebracht. Begin 2013 bracht de OESO haar eerste specifieke landenrapport uit over Mexico met de niets aan duidelijkheid te wensen overlatende titel “Making Water reform Happen in Mexico”. Nederland is dus het tweede land dat onderzocht is en Brazilië is het volgende.
Betrokken instanties Unie van Waterschappen
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.