Login

Hydrotheek

Record nummer 2232497
Titel Infoblad veldwerkplaats : stikstof overgangs- en trilvenen
toon extra info.
Cora de Leeuw
Auteur(s) Leeuw, C. de
Uitgever Driebergen : VBNE
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 4 p
Online full text
Publicatie type Brochure
Taal Nederlands
Toelichting Omdat er nog grote kennisleemtes waren, is in het kader van Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) begin 2015 een OBN onderzoek gestart naar de effecten van atmosferische stikstofdepositie in trilvenen (H7140A) en veenmosrietlanden (H7140B). Ook is gekeken naar de rol van het beheer en andere factoren bij deze problematiek. Doel van het onderzoek was om de noodzakelijke kennis op te doen om het habitattype Overgangs- en Trilvenen (H7140) te kunnen behouden en uit te breiden. Veel overgangs- en trilvenen verkeren in Nederland op dit moment in een matige staat. Er zijn gelukkig ook venen die nog wel in goede conditie verkeren, maar zij worden door successie en menselijk handelen bedreigd, en verjonging van dit type laagveen treedt vrijwel niet op. Nederlandse overgangs- en trilvenen zijn daarom met buitenlandse trilvenen vergeleken. Uit de resultaten van het OBN onderzoek blijkt een groot verschil tussen Nederlandse en buitenlandse trilvenen. Ook blijkt dat stikstofdepositie, maar ook andere factoren zoals de basenhuishouding, fosfaathuishouding en het beheer, een belangrijke rol spelen. In deze veldwerkplaats zijn de eindresultaten van het onderzoek gepresenteerd. In een van de onderzochte gebieden, De Mieden, zijn diverse overgangs- en trilvenen bekeken en is gediscussieerd over beheermaatregelen.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.