Login

Hydrotheek

Record nummer 2249242
Titel Effectnota DT76 Willem Alexanderhaven Roermond : hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei
Uitgever Roermond : Waterschap Limburg
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 63 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Deze effectnota brengt in beeld wat de effecten zijn van de hiervoor beschreven versterkingsopgave op de omgeving. Voor het versterken van het dijktraject zijn verschillende alternatieven ontworpen. Deze alternatieven zijn beoordeeld op kansen en risico's vanuit het oogpunt van doelbereik, haalbaarheid (o.a. milieu, woon- en leefomgeving) en kosten. De wijze waarop wordt beoordeeld is opgenomen in de toelichting op het beoordelingskader (Bijlage 1: Toelichting op het beoordelingskader). In de effectnota worden de kansen en risico's van de alternatieven beschreven en onderling met elkaar vergeleken. Er wordt geen oordeel gegeven over welk van de alternatieven de voorkeur heeft.
Betrokken instanties Waterschap Limburg
Witteveen+Bos
ARCADIS NV
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.