Login

Hydrotheek

Record nummer 2249279
Titel artikel Spraakwater : wat gaat er mis met de waterkwaliteit
Auteur(s) Bruggeman, W.
Tijdschrifttitel Water governance
Deel(Jaar)Nummer (2018)3
Paginering 32 - 33
Online full text
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting ‘Waterkwaliteit’ is een lastige verzamelterm voor allerlei gewenste eigenschappen van oppervlaktewater en drinkwater. Het water moet gezond zijn om te drinken of om in te zwemmen, het moet geschikt zijn voor de landbouw en visserij, het moet de ontwikkeling van een gezond ecosysteem mogelijk maken en ook nog aantrekkelijk zijn voor recreatie. Kan dat allemaal wel tegelijk, of krijgen we te maken met tegenstrijdige belangen? In de praktijk blijken maatschappelijke doelstellingen zich voortdurend te verleggen. Het is uitzichtloos om alleen maar te proberen aan vastgestelde normen te voldoen. Een waterbeheerder doet er beter aan helder te maken welke begrijpelijke en aantrekkelijke doelen worden nagestreefd, en daar consequent aan te werken.
Betrokken instanties Rijkswaterstaat RWS
Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.