Login

Hydrotheek

Record nummer 2249301
Titel Milieueffectrapport : peilbesluit IJsselmeergebied
Auteur(s) Duin, C.F. van ; Kollen, J. ; Vrij Peerdeman, M. ; Jaspers, C.J.
Uitgever Houten : Sweco
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 193 p + bijlagen (114 p.)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Voor een laaggelegen delta als Nederland is werken aan waterveiligheid en een duurzame zoetwatervoorziening van essentieel belang. De afgelopen jaren is in het kader van het Delta-programma door overheden en maatschappelijke organisaties gewerkt aan deze opgaven. Dit heeft geleid tot een voorstel voor deltabeslissingen en gebiedsgerichte strategieën in het Delta-programma 2015 (IenM & EZ, 2014). De uitkomsten van het Deltaprogramma 2015 zijn beleids-matig verankerd in het Nationaal Waterplan (NWP). Het gewijzigde beleid in het NWP is aanleiding om het peilbesluit voor het IJsselmeergebied te actualiseren. Door actualisatie van het peilbesluit van het IJsselmeergebied kan in de toekomst beter worden ingespeeld op meteorologische omstandigheden en de behoefte aan zoetwater. In het Milieueffectrapport staat alle informatie over het project. In deze samenvatting wordt kort ingegaan op de plannen en welke gevolgen deze hebben voor mensen en omgeving. Ook leest u hoe u uw mening kunt geven en waar u terecht kunt voor meer informatie.
Betrokken instanties Rijkswaterstaat RWS
Ingenieursadviesbureau Sweco
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.