Login

Hydrotheek

Record nummer 2249302
Titel Passende beoordeling Peilbesluit IJsselmeergebied
Uitgever Houten : Sweco Nederland B.V.
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 154 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Voor de peilgebieden IJsselmeer, Markermeer en Veluwerandmeren wordt een nieuw peilbesluit vastgesteld. Binnen de peilgebieden waarvoor een nieuw peilbesluit wordt vastgesteld liggen diverse Natura 2000-gebieden. Omdat veranderingen in de peilen kunnen leiden tot effecten op deze gebieden is toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Dit geldt ook voor Natura 2000-gebieden die buiten deze peilgebieden zijn gelegen maar wel effecten kunnen ondervinden van de peilwijzigingen. Als een project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen significante effecten kan hebben voor een Natura 2000-gebied, dan moet als gevolg van de Wet natuurbescherming een Passende beoordeling worden uitgevoerd. In het kader van de Wet natuurbescherming wordt in de Passende beoordeling onderzocht of er effecten zijn op soorten en habitattypen waarvoor de beschermde gebieden zijn aangewezen en of deze effecten mogelijk significant zijn. De Passende beoordeling dient als plantoets in de zin van artikel 2.7 Wet natuurbescherming en wordt gebruikt bij het indienen van een aanvraag voor een eventueel benodigde vergunning in het kader van Wet natuurbescherming. In de Passende beoordeling worden de mogelijke effecten in relatie tot de instandhoudingsdoelen bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de best beschikbare informatie.
Betrokken instanties Ingenieursadviesbureau Sweco
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.