Login

Hydrotheek

Record nummer 2249303
Titel Nota van antwoord behorende bij het Peilbesluit IJsselmeergebied
Uitgever Utrecht : Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 51 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Voor u ligt de nota van antwoord waarin Rijkswaterstaat reactie geeft op de zienswijzen die in de periode van 3 oktober tot en met 13 november 2017 zijn ingediend naar aanleiding van het ontwerppeilbesluit voor het IJsselmeergebied en de bijbehorende onderzoeken (milieueffectrapport, passende beoordeling en natuurtoets). Deze nota van antwoord verantwoordt op welke wijze het bevoegd gezag omgaat met de binnengekomen zienswijzen op het voorgenomen peilbesluit. Het bevat samenvattingen van de zienswijzen, het standpunt van het bevoegd gezag hierover en geeft aan op welke wijze deze zijn meegenomen in de besluitvorming.
Betrokken instanties Rijkswaterstaat RWS
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.