Login

Hydrotheek

Record nummer 2249317
Titel Aanpassingen maatlat vissen in beken : eindrapport
Auteur(s) Herpen, F. van ; Jaarsma, N. ; Koole, M.
Uitgever Eindhoven : Royal Haskoning DHV
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 359 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Door het RAM is in 2016 een inventarisatie gemaakt van de wensen voor verbeteringen en aanpassingen in de KRW maatlatten (Puts, 2016). Eén van de vaak genoemde wensen door meerdere waterschappen is het verbeteren van de maatlat voor vissen in de kleine R-typen. Eind augustus 2017 is een expertgroep bijeen geweest om over verbetervoorstellen voor de maatlat te discussiëren. Hieruit kwam een aantal duidelijke knelpunten en in sommige gevallen ook reeds mogelijke verbeterpunten aan de orde voor de maatlat voor vissen voor de kleine R-typen (R4, R5, R6, R12, R13, R14, R15, R17, R18). De groep experts heeft geconstateerd dat een landelijke validatie van de bestaande maatlat (Van der Molen et al. 2016) zeer wenselijk was en de wens geuit om de Nederlandse dataset van biologie en drukken zoals gebruikt bij de intercalibratie uit te bouwen. Na een aantal meetronden voor de KRW is veel informatie in Nederland aanwezig om de gewenste dataset uit te breiden om een dergelijke validatie uit te voeren. De validatie moest de noodzaak tot het doorvoeren concrete verbetervoorstellen voor de vissenmaatlat in kleine R-typen in beeld brengen.
Betrokken instanties Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Waterschap Aa en Maas
Waterschap De Dommel
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Limburg
Waterschap Vechtstromen
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschap Hunze en Aa's
Rijkswaterstaat RWS
Royal HaskoningDHV
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.