Login

Hydrotheek

Record nummer 2249318
Titel Geologie en morfodynamiek getijdengeulen : casus Borndiep, Zuidwest Ameland
toon extra info.
Andrea Forzoni, Marc Hijma, Tommer Vermaas
Auteur(s) Forzoni, A. ; Hijma, M. ; Vermaas, T.
Uitgever Delft : Deltares
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 39 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport beschrijft de invloed van erosiebestendige afzettingen in de ondergrond op de migratiesnelheid en vorm van het Borndiep, de getijdengeul ten westen van Ameland. Voor de analyse zijn ondergrondgegevens gebruikt (boringen en seismische data) en bathymetrische opnames over de periode 1989-2018. De analyse laat zien dat de vorm van de getijdengeul in de onderzochte periode sterk veranderd is en dat de aanwezigheid van erosiebestendige lagen grote invloed heeft gehad op de morfologische veranderingen. De aanwezigheid van een Holocene kleilaag (Formatie van Naaldwijk) aan de noordoostzijde van de geul heeft de migratie van de geul vertraagd en de vorming van steilranden en plateaus veroorzaakt. Op het moment dat rond 2013 de geulbodem harde potklei (Formatie van Peelo) raakte stopte verdere verdieping van de geul en vormde zich een vlakke geulbodem. Na het in contact komen met erosiebestendige lagen nemen de migratie- en verdiepingssnelheden af tot 25-30% van de snelheden daarvoor.
Betrokken instanties Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.