Login

Hydrotheek

Record nummer 2249320
Titel Energie uit oppervlaktewater
Uitgever [S.l.] : Provincie Drenthe
Jaar van uitgave 2018
Online full text
Publicatie type Website
Taal Nederlands
Toelichting Oppervlaktewater kan in de transitie naar een duurzame energievoorziening een belangrijke bijdrage leveren. Uit oppervlaktewater kan thermische energie gewonnen worden (warmte en koude) en elektriciteit (via drijvende zonnepanelen en waterkracht). De vier noordelijke provincies hebben samen met de inliggende waterschappen en Rijkswaterstaat een onderzoek laten uitvoeren waarmee inzicht is verkregen in de omvang van de bijdrage die oppervlaktewater kan leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Hiervoor zijn het aanbod van deze verschillende energiebronnen en de vraag naar energie in kaart gebracht. Een zestiental kansrijke locaties is nader onderzocht als voorbeeld.
Betrokken instanties Provincie Drenthe
Provincie Fryslan
Provincie Groningen
Provincie Overijssel
Waterschap Hunze en Aa's
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Wetterskip Fryslân
Waterschap Vechtstromen
Waterschap Noorderzijlvest
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.