Login

Hydrotheek

Record nummer 2249409
Titel Spatial quality as a decisive criterion in flood risk strategies : an integrated approach for flood risk management strategy development, with spatial quality as an ex-ante criterion
toon extra info.
Anne Loes Nillesen
Auteur(s) Nillesen, Anne Loes (dissertant)
Uitgever Delft : Delft University of Technology
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 200 pages) figures, diagrams
Titel van reeks A+BE : architecture and the built environment (ISSN 2212-3202 ; #01, 2019)
Annotatie(s) Ph.D. thesis Delft University of Technology, 2019
ISBN 9789463661218; 9463661212
Online full text
Publicatie type Proefschrift
Taal Engels
Toelichting De rol van de ontwerper is bij het opstellen van waterveiligheidsstrategieën vaak beperkt tot de belangrijke maar beperkte taak van het op lokale schaal optimaal inpassen van technische ingrepen; die ingrepen zelf worden geformuleerd is een eerder stadium waarin de waterveilgheidsstrategie wordt ontwikkeld. In dit PhD onderzoek is een geïntegreerde aanpak ontwikkeld waarmee ruimtelijke kwaliteit reeds aan het begin van de ontwikkeling van een regionale waterveiligheidssstrategie kan worden meegenomen als ‘ex-ante’ criterion bij selecteren van waterveiligheidsmaatregelen. Het belangrijkste principe wat ten grondslag ligt aan deze aanpak is het formuleren van een reeks van verschillende maatregelen op verschillende locaties, die vanuit een waterveiligheids oogpunt gelijkwaardig zijn, en daarmee uitwisselbaar. Zodra er meerdere effectieve waterveiligheidsmaatregelen zijn waaruit kan worden gekozen wordt het mogelijk om andere criteria, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit doorslaggevend te laten zijn. Als onderdeel van de methode is een ruimtelijk toetsingskader ontwikkeld, waarmee het mogelijk is de effecten van de verschillende interventies voor wat betreft ruimtelijke kwaliteit te beoordelen; ontwerpend onderzoek is ingezet om de verschillende ingrepen op verschillende locaties ontwerpend te verkennen. De Rijnmond-Drechtsteden regio in Nederland is gebruikt als case study gebied voor dit onderzoek.
Toelichting (Engels) The role of the designer in flood risk management strategy development is currently often restricted to the important but limited task of optimally embedding technical interventions, which are themselves derivatives of system level flood risk strategies that are developed at an earlier stage, in their local surroundings. During this thesis research, an integrated approach is developed in which spatial quality can already be included in the regional flood risk management strategy development, and thus can become a decisive ‘ex-ante’ aspect of flood risk management strategy development. The key principle to this approach is the inclusion of a range of interchangeable (effective) flood risk reduction interventions at varying locations, so that the criterion of spatial quality can become decisive in flood risk management strategy development. As part of the methodology development, an assessment framework is developed, allowing for the assessment of the impact of the different interventions on spatial quality; research-by-design is employed to systematically evaluate different interventions at different locations. The Rijnmond-Drechtsteden area in The Netherlands is used as a case study area for this research.
Betrokken instanties Technische Universiteit Delft
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.