Login

Hydrotheek

Record nummer 2249508
Titel Fosfaatonderzoek Natte Natuurparel Nemerlaer : eindrapportage
toon extra info.
Mark van Mullekom & Roos Loeb
Auteur(s) Mullekom, M. van ; Loeb, R.
Uitgever Nijmegen : B-WARE Research Centre, Radboud Universiteit Nijmegen
Jaar van uitgave 2010
Pagina's 96 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Onderzoekcentrum B-WARE heeft in opdracht van Royal Haskoning een onderzoek uitgevoerd naar de voedselrijkdom van de bodem ter plaatse van enkele percelen binnen de Natte Natuurparel (NNP) Nemerlaer, gelegen ten oosten van Oisterwijk. Dit najaar start Waterschap De Dommel in samenwerking met Brabants Landschap met de uitvoering van maatregelen ten einde NNP Nemerlaer (Kampina) te herstellen. Gedeeltelijk wordt het herstel gerealiseerd door uitvoering van hydrologische maatregelen (anti-verdroging, herstel kwelstromen). Gedeeltelijk gebeurt dit ook door het op orde krijgen van de bodemkwaliteit. De percelen in NNP Nemerlaer zijn in het verleden namelijk in landbouwkundig gebruik geweest. Het afgraven van de toplaag is dan ook als serieuze maatregel voor een aantal percelen voorgesteld, mede gebaseerd op een eerder – globaal maar onvoldoende gedetailleerd en mogelijk minder nauwkeurig – bodemonderzoek door derden in 2009 waarbij naar concentraties totaal en beschikbaar fosfaat in de bodem gekeken is. Voorliggend onderzoek is nodig om het definitieve inrichtingsontwerp verder vorm te geven. Op basis van deze informatie kan het toekomstig beheer vastgesteld worden of kan een wijziging van de natuurbeheertypen ambitiekaart aangevraagd worden.
Betrokken instanties Royal HaskoningDHV
Radboud Universiteit
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.