Login

Hydrotheek

Record nummer 2249554
Titel Schadeonderzoek Grondwateronttrekking Terwisscha : onderzoek ex artikel 7.19, lid 1 van de Waterwet naar grondwaterstandsverlagingen opbrengstverandering op landbouwgronden als gevolg van de grondwateronttrekking te Terwisscha door Vitens
Uitgever Utrecht : Adviescommissie Schade Grondwater
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 1 online resource (PDF, 94 pages) illustrations
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek door de commissie. De ACSG maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande informatiebronnen en uitgevoerde studies. In hoofdstuk 2 worden de invloeden op de grondwaterstand beschreven. Naast de onttrekking Terwisscha door Vitens kunnen ook andere ingrepen de grondwaterstand beinvloeden. Hoofdstuk 3 doet verslag van de verandering van de grondwaterstand. In hoofdstuk 4 is vervolgens aangegeven hoe de opbrengstverandering en de schade als gevolg van deze verlagingen zijn vastgesteld. Hoofdstuk 5 behandelt de veedrenkschade. Tenslotte is in hoofdstuk 6 een aantal uitgangspunten toegelicht die zijn gehanteerd bij de berekening van de schade per bedrijf. Een uitgebreide beschrijving van de juridische uitgangspunten van de ACSG staat beschreven in lit. 1.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.