Login

Hydrotheek

Record nummer 2249743
Titel Een effectieve dijkversterking bij Fort Vuren : suggestie dijkverbetering op basis van hoogte en standzekerheid
toon extra info.
door Jan Dirk van Straten
Auteur(s) Straten, J.D. van
Uitgever Velp : Hogeschool van Hall Larenstein
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 93 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting Hoe kan de dijk ter plaatse van Fort Vuren op de meest effectieve wijze worden versterkt en welke financiële gevolgen heeft dit? Hoofdstuk 2 geeft een algemene gebiedsbeschrijving rond fort Vuren, terwijl hoofdstuk 3 de vier beschouwde dijkdoorsnedes beschrijft. De ontwerptoetsing voor de kruin van de dijk wordt uitgewerkt in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft de onderbouwing van de stabiliteits- en zettings berekeningen bij het ontwerppeil. Daarna wordt in hoofdstuk 6 een gevoeligheidsanalyse uitgewerkt. In hoofdstuk 7 wordt de dijkversterkingsoplossing berekend en onderbouwd en wordt de raming toegelicht. Vervolgens volgen in hoofdstuk 8 de resultaten en aanbevelingen van dit rapport, en wordt in hoofdstuk 9 het definitief dijkverbeteringsvoorstel beschreven. Ter verduidelijking zijn een begrippenlijst en verschillende bijlagen toegevoegd.
Betrokken instanties Waterschap Rivierenland
Hogeschool Van Hall Larenstein
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.