Login

Hydrotheek

Record nummer 2249755
Titel De cultuurhistorie van de AWD in een digitale omgeving : hoe het digitaliseren van een cultuurhistorisch onderzoek van het middenduin van de Amsterdamse Waterleidingduinen kan bijdragen aan een duurzaam cultuurhistorisch beleid en beheer
toon extra info.
Renske Rommens
Auteur(s) Rommens, R.
Uitgever Velp : Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 93 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is een duingebied met veel cultuurhistorie uit uiteenlopende perioden. In het verleden is door modernisering van het drinkwaterwinningssysteem veel cultuurhistorie uit het duingebied verloren gegaan. Vanaf 1851 zijn door het gebied kilometerslange kanalen gegraven voor de drinkwaterwinning. In de jaren vijftig en zestig werden grote infiltratiegebieden aangelegd. Het is belangrijk om (een deel van) de overgebleven cultuurhistorische waarden veilig te stellen in een duurzaam beleid en beheer. Dit betekent dat ze samen met de andere belangrijke functies van het gebied in een goede samenhang kunnen worden behouden. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in een werkwijze waarbij een digitale omgeving wordt ingezet om cultuurhistorische gegevens te ontsluiten. Hierdoor moet het voor Waternet mogelijk worden om deze informatie snel, laagdrempelig en plaatsgevonden te raadplegen, waardoor ze in hun beleid en beheer rekening kunnen houden met de cultuurhistorische waarden. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: Hoe kan Waternet op een semi-geautomatiseerde manier de cultuurhistorische waarden in het middenduin van de Amsterdamse Waterleidingduinen ontsluiten met als doel om de cultuurhistorische waarden duurzaam te beheren in samenhang met drinkwaterwinning, natuur en recreatie?
Betrokken instanties Hogeschool Van Hall Larenstein
Waternet
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.