Login

Hydrotheek

Record nummer 2249759
Titel Heldere lenzen : relaties tussen regenwaterlenzen en perceeleigenschappen
Auteur(s) Bie, H.F. de
Uitgever Velp : Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 41 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting Verzilting, een te hoog zoutgehalte in het grondwater voor optimaal landgebruik, in gedraineerde percelen met zoute kwel vormt een steeds groter risico door klimaatverandering, bodemdaling en een stijgende zeespiegel. Mede doordat de regenwaterlenzen in deze percelen verdwijnen. Wat de relaties zijn tussen de vorm en grootte van de regenwaterlenzen en perceeleigenschappen is nog niet goed bekend. Wanneer deze relaties bekend zijn kunnen er gerichte maatregelen genomen worden om verzilting in kaart te brengen en tegen te gaan in de betreffende percelen. De hoofdvraag in dit onderzoek is daarom; Wat zijn de relaties tussen de vorm en grootte van regenwaterlenzen en de perceeleigenschappen van gedraineerde percelen met zoute kwel?
Betrokken instanties Hogeschool Van Hall Larenstein
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.