Login

Hydrotheek

Record nummer 2249854
Titel Beperking kwel en inzijging in de drainage bij grondgebonden teelten : onderzoek naar de effecten van peilverhoging van de onderbemaling op een praktijkbedrijf
toon extra info.
Wim Voogt en Aat van Winkel
Auteur(s) Voogt, Wim ; Winkel, Aat van
Uitgever Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 26 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport (WPR-713)
Annotatie(s) Project number 3742 180913. - PT number: 15113. - Thema: Water en emissie
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Kwel en inzijging vormen voor teelten in de grond een belemmering voor hergebruik van drainagewater. In een poging om de instroom van inzijgend water te verminderen is op een praktijkbedrijf met lelieteelt een experiment gedaan met verhoging van de grondwaterstand. Dit werd bereikt door het niveau van de uitstroom van de drainage in de onderbemalingsput te verhogen met ca 40 cm. Het bleek dat daarmee de inzijging daadwerkelijk kon worden verminderd met ca 40%, terwijl de bodem in de teeltlaag niet merkbaar natter werd. Het succes van een dergelijke methode zal echter sterk afhangen van locale omstandigheden, er is dus geen algemeen advies te geven.
Toelichting (Engels) Seepage of groundwater from adjacent locations with higher groundwater is one of the bottle-necks for soilgrown greenhouse crops. This obstructs the application of reuse of drainage water at greenhouse holdings. In an attempt to reduce the quantity of seepage an experiment was carried out at a commercial greenhouse with lily. The groundwater table in the greenhouse was increased by raising the outlet of the drainage in the collection tank. The quantity of seepage water could be reduced by about 40% . The moisture in the root zone was hardly affected. The success of this method depends greatly on local conditions, a general recommendation can therefore not be given.
Betrokken instanties WUR
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.