Login

Hydrotheek

Record nummer 2249898
Titel Building with nature in de Waddenzee : Alternatievenstudie naar een Rijke Dijk
toon extra info.
Paul Sinnema & Marco Aldershof
Auteur(s) Sinnema, P. ; Aldershof, M.
Uitgever [S.l.] : Hanzehogeschool Groningen
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 55 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting De ijskappen op Antarctica smelten sneller dan gedacht, waardoor volgens het KNMI een zeespiegelstijging van 1,8 meter aan het eind van deze eeuw is niet meer onwaarschijnlijk is. Dit zorgt, naast bodemdaling, voor een steeds hogere waterstand tegen de dijken. Om voor dit probleem een oplossing te vinden voor het Waddenzeegebied, is de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W) opgezet. In de eerste fase van dit onderzoeksprogramma is het innovatieve concept Rijke Dijk bedacht. De doelstelling van de Rijke Dijk is het creëren van een natuurlijke overgang tussen de dijk en het water, waarbij de waterveiligheid wordt geïntegreerd met de functies natuur, recreatie, cultuurhistorie en/of duurzame economische activiteiten, op regionaal of lokaal niveau. Aan de hand van deze visie dient het concept verder uitgewerkt te worden naar een invulling van het concept Rijke Dijk. Het doel van de Bachelorscriptie “Building with Nature in de Waddenzee” is dan ook om een invulling te geven voor de Rijke Dijk, waarbij de integratie gezocht wordt tussen waterveiligheid en natuur. Aan de hand van dit doel is de onderzoeksvraag opgesteld: “Welke combinatie van ecologische maatregelen en materialen leidt tot een waterveilig alternatief voor een Waddenzeedijk, waarbij de kosten-/batenverhouding verbetert ten opzichte van een traditionele zeedijk?”
Betrokken instanties Waterschap Noorderzijlvest
ARCADIS NV
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.