Login

Hydrotheek

Record nummer 2249916
Titel Leeuwarden klimaatbestendig : een integrale benadering van stedelijke klimaatadaptatie
toon extra info.
Arniek Doornbos
Auteur(s) Doornbos, A.
Uitgever Leeuwarden : Van Hall Larenstein
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 83 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting In Nederland zijn veel ambities omtrent klimaatadaptatie, maar bij veel gemeenten ontbreekt het aan praktische stappen om deze ambities te bereiken in de vorm van beleid. Lokale overheden hebben belang bij een handreiking om tot klimaatadaptatiebeleid te komen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke stappen kunnen lokale overheden zetten om klimaatadaptatiebeleid op te stellen? Voor de beantwoording van deze hoofdvraag is een methodiek ontwikkeld die is toegepast op de stad Leeuwarden. Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is onderzocht welke effecten stedelijke klimaatverandering veroorzaakt en welke oplossingen hiervoor bekend zijn. Vervolgens is bekeken welke risico’s klimaatverandering heeft veroorzaakt in Leeuwarden en welke deze in de toekomst kan veroorzaken. Het onderzoek is hierbij beperkt tot hittestress en regenwateroverlast. Vervolgens is onderzocht wat de actuele situatie is in Leeuwarden en welke kennis nodig is om deze gebiedsbeschrijving te maken. Ook het huidige beleid van de lokale overheden is hierin opgenomen. Tijdens dit onderzoek is een methode ontworpen waarmee een gebiedsbeschrijving is gemaakt van de stad Leeuwarden. Hiervoor zijn de voor klimaatadaptatie belangrijke onderwerpen benoemd, welke onderverdeeld zijn in de lagenbenadering. Deze fundering van onderwerpen is door middel van actieonderzoek ingevuld. Hierbij hoort methodetriangulatie door middel van het afnemen van interviews, het bijwonen van bijeenkomsten, dataverzameling en literatuuronderzoek.
Betrokken instanties Hogeschool Van Hall Larenstein
Tauw bv
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.