Login

Hydrotheek

Record nummer 2249924
Titel Scheppers van het landschap : de huidige hydromorfologische toestand van de KRW-waterlichamen binnen het beheersgebied van Waterschap Roer en Overmaas : onderzoeksrapport
Auteur(s) Schippers, K.C.J.
Uitgever Vlissingen : HZ University of Applied Sciences
Jaar van uitgave 2014
Pagina's 75 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting Na het in werking treden van de kader richtlijn water (KRW) in 2000, is het de taak voor de waterbeheerders om het grond- en oppervlakte wateren in een goede kwaliteit te krijgen en te houden. Naast biologische en fysische- en chemische kwaliteitselementen is ook hydromorfologie één van de te monitoren kwaliteitselementen. De hydromorfologische toestand is nodig om een goede ecologische toestand (GET) te kunnen halen. Daarnaast zijn de kwaliteitselementen bepalend voor het afleiden van het maximaal ecologische potentieel (MEP) van sterk veranderde en kunstmatige wateren. Biologische, fysische- en chemische kwaliteitselementen worden jaarlijks geactualiseerd en zijn bij het waterschap bekend. De hydromorfologische kwaliteitselementen zijn niet actueel en onderzoeksresultaten liggen verspreid bij verschillende personen. In dit rapport is met behulp van de methode zoals beschreven in het Handboek Hydromorfologie (van Dam et al., 2007; Osté et al., 2013) de hydromorfologische toestand van de 20 KRW waterlichamen binnen het beheersgebied van Waterschap Roer en Overmaas bepaald. Van de 18 beschreven parameters zijn er 10 beoordeeld. Data met betrekking tot het bepalen van de hydromorfologische toestand zijn ingevoerd in ArcGIS. Bij een volgende beoordeling van de hydromorfologische toestand kan nieuw verkregen data ingevoerd worden in ArcGIS waarna de nieuwe score berekend zal worden door het programma. De resultaten van de beoordeling lopen uiteen. De Roer en de Rodebeek Vlodrop verkeren in een goede hydromorfologische toestand. Waterlichamen die in een slechte hydromorfologische toestand verkeren zijn: Maasnielderbeek benedenloop, Geleenbeek en de Anselderbeek. De overige 15 waterlichamen verkeren in een matige of ontoereikende hydromorfologische toestand.
Betrokken instanties Waterschap Roer en Overmaas
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.