Login

Hydrotheek

Record nummer 2249929
Titel Realisatieplan SNL beheertypen gronden Siemons
toon extra info.
Stuart van Baren, Willem Schulte
Auteur(s) Baren, S. van ; Schulte, W.
Uitgever [S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 114 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting Staatbosbeheer Brabant-west streeft om de natuurkwaliteit van het beekdal van het Merkske te verhogen. Recent zijn de gronden Siemons aangekocht. De ambitie is om de natuurkwaliteit te verbeteren door beekdalkarakteristieke beheertypen te realiseren behorende bij het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Hiervoor is een ambitiekaart met SNL beheertypen opgesteld. De aangewezen beheertypen zijn op dit moment afwezig of van matige kwaliteit. Met behulp van een landschapsecologische systeemanalyse zijn de kansen en knelpunten bepaald en zijn maatregelen opgesteld. De natuurpotenties van de gronden Siemons zijn zeer hoog maar komen in de huidige situatie nog niet tot hun recht. De gronden Siemons liggen op de grens tussen de hoger gelegen zandgronden en de lagere veenbodems langs het Merkske. Het Merkske stroomt door het projectgebied en verdeelt deze in twee delen met elk een eigen hydrologische systeem. De meeste graslanden hebben het karakter van een verdroogd en vergrast dotterbloemhooiland. In het gebied lijkt, vermoedelijk door binding van fosfaten aan ijzer, slechts weinig fosfaat beschikbaar te zijn voor de planten. Het huidige hydrologische systeem is sterk beïnvloed ten behoeve van de landbouw. De flora en fauna van de gronden Siemons zijn hierdoor sterk onder druk komen te staan. Ten noorden van het Merkske komt in de winter en in het voorjaar zowel basenrijke als lokale basenarme kwel tot het maaiveld. Het zuidelijke deel bevat lokale kwel met een lagere kweldruk. In de zomer en nazomer is de druk van het basenrijke grondwater dusdanig laag waardoor deze de wortelzone niet bereikt. Het Merkske is sterk verdiept en onttrekt in de droge periode grondwater uit het maaiveld. Bij het verdiepen van het Merkske is een schoningswal ontstaan doordat beekslib op de oevers is geloosd. Daarnaast ontstaan regenwaterlenzen doordat regenwater vanwege de aanwezigheid van de schoningswal niet kan worden afgevoerd. Dit heeft tot een vergrassing van de oude dotterbloemhooilanden.
Betrokken instanties Hogeschool Van Hall Larenstein
Staatsbosbeheer (SBB)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.