Login

Hydrotheek

Record nummer 2249930
Titel Onderzoek grondwaterstromingspatroon Eindhoven Centrum-Noord : afstudeeronderzoek naar het grondwaterstromingspatroon in het noordelijk centrumgebied van Eindhoven rondom Kruisstraat 66-68
Auteur(s) Dees, A.
Uitgever [S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 113 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting De aanwezigheid van grootschalige grondwaterverontreinigingen in het centrumgebied van Eindhoven brengt risico’s en belemmeringen met zich mee bij ontwikkelingen in de ondergrond. De verontreinigingen leiden tot bodemonderzoeken, administratieve rompslomp en vertragingen of zelfs stagnatie van ontwikkelingen in de boven- en ondergrond. Grontmij Nederland B.V. heeft in opdracht van de gemeente Eindhoven de mogelijkheden onderzocht om gebiedsgericht grondwaterbeheer toe te passen in de binnenstad van Eindhoven. Met gebiedsgericht grondwaterbeheer worden ondergrondse vraagstukken integraal en op gebiedsniveau aangepakt zodat aanwezige verontreinigingen een minimale belemmering en risico vormen bij ontwikkelingen in de ondergrond. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de grondwaterstroming ter plaatse van de VOCl-verontreiniging Kruisstraat onvoldoende inzichtelijk is. De verplaatsing van de verontreiniging is hier zuidelijk gericht, terwijl vanuit de gemeente de verwachte grondwaterstroming noordoostelijk gericht is. Inzicht in de stromingsrichting is noodzakelijk om binnen het gebiedsgericht grondwaterbeheer de gebiedsgrenzen te bepalen. In dit onderzoek is de lokale grondwaterstroming vastgesteld door het onderzoeken van de aspecten die deze stroming beïnvloed hebben in het verleden en nu. Hiervoor is in het onderzoeksplan een inventarisatie gemaakt van de voornaamste aspecten die mogelijk invloed hebben op de grondwaterstroming. Tijdens het onderzoek is hieruit een selectie gemaakt op basis van expert-judgement en de beschikbare tijd. De geselecteerde aspecten zijn de lokale bodemopbouw, lokale grondwaterstromingen, ondergrondse bouwwerken, rioleringen, onttrekkingen, bemalingen en het drainagesysteem. De invloed van de onttrekkingen en het drainagesysteem zijn tevens berekend in een grondwatermodel.
Betrokken instanties Ingenieursadviesbureau Sweco
Hogeschool Van Hall Larenstein
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.