Login

Hydrotheek

Record nummer 2249937
Titel Meanderende Maas : advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
Auteur(s) Gun, J. van der ; Kooiman, M. ; Leerdam, A. van ; Linse, K. ; Siedsma, J. ; Wijnants, F.
Uitgever Utrecht : Commissie voor de milieueffectrapportage
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 13 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De Stuurgroep Meanderende Maas wil de dijk langs de zuidzijde van de Maas tussen de A50 bij Ravenstein en de sluis bij Lith versterken om aan de waterveiligheidsnorm te voldoen. De Stuurgroep wil tevens onderzoeken hoe rivierverruiming kan bijdragen aan de waterveiligheid en hoe een nieuwe inrichting van het gebied kan bijdragen aan een ecologisch, economisch en sociaal vitaal gebied. Voor deze drie onderdelen (dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling) is het project ‘Meanderende Maas’ gestart. Voor besluitvorming wordt een MER opgesteld, omdat op voorhand nadelige milieueffecten niet kunnen worden uitgesloten. De provincie Noord-Brabant heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (verder: de Commissie) gevraagd om te adviseren welke informatie in het MER moet worden opgenomen. De Commissie heeft de bij de provincie binnengekomen zienswijzen over de concept notitie reikwijdte en detailniveau (verder:notitie R&D) betrokken bij haar advies.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.