Login

Hydrotheek

Record nummer 2249940
Titel Effect natuurmaatregelen in polder Berkenwoude en de Nesse : rapportage 2017-2018 : veranderingen in biodiversiteit vogels, insecten en regenwormen
Auteur(s) Winden, J. van der
Uitgever Utrecht : Jan van der Winden Ecology
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 69 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Eén van de strategische doelen van de provincie Zuid-Holland is het behoud en de versterking van de biodiversiteit. Dit betekent een hogere soortenrijkdom maar ook robuustere omvangrijker populaties. Hiervoor zijn diverse opties zoals gebiedsbescherming (Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland NNN), maar ook versterking van natuurbeheer en beheer van het cultuurlandschap via agrarisch natuurbeheer en het soortenbeleid. In de Krimpenerwaard is verwerving en natuurlijke inrichting van gronden binnen de NNN een belangrijk instrument om de biodiversiteit te verhogen. Het doel is het versterken van de soortenrijkdom van het open waterrijke veengraslandschap met een hoge diversiteit aan plantensoorten, insecten en vogels. Dit betreft soorten die leven in open, vochtige en natte laagvenen. In natuurlijke systemen zijn natte en vochtige graslanden onderdeel van waterrijke ecosystemen zoals overstromings-vlakten van rivieren, veencomplexen of (begraasde) oevers van meren. In Nederland zijn deze, met elkaar samenhangende, landschapstypen vaak losgekoppeld en zijn de grazige vegetaties in agrarisch gebruik genomen. De dynamiek van water is verdwenen en moerassen zijn drooggelegd, versnipperd of in kwaliteit verslechterd door het vastleggen van waterpeilen. In de natte veengebieden met veel open water, zoals de Krimpenerwaard, zijn kenmerken van deze soortenrijke dynamische waterrijke landschapstypen nog steeds zichtbaar. Maar ook hier wordt thans, waar het agrarisch gebruik de eerste prioriteit heeft, de splitsing tussen water, moeras en graslanden kunstmatig in stand gehouden.
Betrokken instanties Provincie Zuid-Holland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.