Login

Hydrotheek

Record nummer 2249948
Titel Vergelijking enkele sorghumrassen met snijmaïs op zandgrond : resultaten van éénjarige veldproef 2018
toon extra info.
G.J. Kasper en H. Schilder
Auteur(s) Kasper, G.J. ; Schilder, H.
Uitgever Wageningen : Wageningen Livestock Research
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 29 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Livestock Research rapport (1143)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het Waterschap Vallei en Veluwe, en LaMi hebben vergelijkend onderzoek gefinancierd van vijf sorghumgewassen en maïs op zandgrond te Woudenberg. De gemiddelde opbrengst van de vijf onderzochte sorghumgewassen was laag en gelijk aan die van maïs (11,5 ton ds/ha). Belangrijkste oorzaken zijn het droge en warme klimaat, en de minder goede bodemstructuur. Opgemerkt moet worden dat het maïsras drie tot vier weken later is gezaaid dan normaal. Wat betreft de voederwaarde hebben de meeste sorghumgewassen een relatief lager zetmeelgehalte, een lagere Vcos (Verteringscoëfficiënt van de Organische Stof), een relatief hoger ruweiwitgehalte en een relatief hoger ADL-gehalte (Acid Detergent Fiber). Geconcludeerd werd dat het sorghumras STH 16149 niet geschikt was als een hoogwaardig voedergewas. Het bodemvochtgehalte verschilde niet tussen rassen. Maïs had in de bodemlaag 0-90 cm de hoogste rest-N: 62 kg rest-N/ha, de gemiddelde waarde van de vijf sorghumrassen was 48 kg rest-N/ha. Per bodemlaag 0-30 cm, 30-60 cm en 60-90 cm waren er geen significante rasverschillen in rest-N (kg/ha) aangetoond.
Toelichting (Engels) The Waterboard Vallei en Veluwe, and LaMi have financed comparative research of five sorghum crops and maize on a sandy soil in Woudenberg. The average yield of the five sorghum crops studied was low and equal to those of maize (11.5 tonnes DM/ha). The most important causes are the dry and warm climate, and the poorer soil structure. It should be noted that the maize variety was sown three to four weeks later than normal. With regard to the feed value most sorghum crops have a relatively low starch content, low DCOM (Digestibility Coefficient of the Organic Matter), a relatively high crude protein content and a relatively high ADL (Acid Detergent Fiber) content, compared to maize. It was concluded that the sorghum crop STH 16149 was not suitable as a high-quality fodder crop. The soil moisture content did not differ between varieties. In the soil layer 0-90 cm, maize had the highest residual-N: 62 kg residual-N/ha, whereas the average value of the five sorghum varieties in this layer was 48 kg residual-N/ha. No significant differences between varieties were observed in residual-N (kg/ha) per soil layer 0-30 cm, 30-60 cm and 60-90 cm.
Betrokken instanties Waterschap Vallei en Veluwe
WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.