Login

Hydrotheek

Record nummer 2249975
Titel Opzet landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw
Auteur(s) Weert, J. de ; Roex, E. ; Klein, J. ; Janssen, G.
Uitgever Delft : Deltares
Jaar van uitgave 2014
Pagina's 57 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Op 1 juli 2013 heeft de Tweede Kamer de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming (2013- 2023) vastgesteld. Een van de maatregelen in deze 2e nota is het gebruik van monitoringgegevens van gewasbeschermingsmiddelen (GSM) in oppervlaktewater, om oorzaken van normoverschrijding aan te kunnen wijzen. Het doel van de 2e nota is het aantal normoverschrijdingen de komende 10 jaar met 90% te verminderen. Om dit doel te faciliteren is besloten voor deze GSM-monitoring een landelijk meetnet in te stellen, waarmee in de periode van 2014 tot 2023, elk jaar op vaste locaties met een vaste meetstrategie zal worden gemeten. Het meetnet beoogt 1) het zo optimaal mogelijk leggen van een aannemelijk verband tussen de toepassing van GSM en de waargenomen normoverschrijdingen in oppervlaktewater en 2) het trendmatig volgen van de voortgang in de reductie van normoverschrijdingen van toegelaten GSM in het oppervlaktewater. Dit rapport bevat de opzet voor dit landelijk meetnet voor GSM. In samenspraak met de waterschappen zijn bij diverse teelten meetpunten geselecteerd die geschikt zijn voor het landelijk meetnet. Tevens is aangegeven welke stoffen bij voorkeur op grond van de toelating en teelten gemeten moeten worden, met daarbij de geadviseerde monitoringsfrequentie.
Betrokken instanties Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.