Login

Hydrotheek

Record nummer 2250073
Titel Vergelijking enkele sorghumrassen met snijmaïs op lössgrond : resultaten van éénjarige veldproef 2018
toon extra info.
G.J. Kasper, B. Kroonen-Backbier
Auteur(s) Kasper, G.J. ; Kroonen-Backbier, B.
Uitgever Wageningen : Wageningen Livestock Research
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 27 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Livestock Research rapport (1149)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Waterschap Limburg, de Stichtingen Boerenbond Zuid en Boerenbond Swentibold, Pilot slim bemesten, DSG – Duurzaam Schoon Grondwater (WML), Stichting Proefboerderij Wijnandsrade en DSV zaden Nederland hebben vergelijkend onderzoek gefinancierd van vijf sorghumrassen en één maïsras op lössgrond op Proefbedrijf Wijnandsrade te Wijnandsrade (Zuid-Limburg). Ondanks het droge en warme weer realiseerde maïs bij 70 en 110 kg N/ha respectievelijk 16 en 20 ton ds/ha met Vcos van 78% en 79%, Re-gehalten van 58 en 59 g/kg ds en zetmeelgehalten van 267 en 230 g/kg ds. Bij bemesting van 70 kg N/ha ten opzichte van 110 kg N/ha was de gemiddelde opbrengst van de sorghumrassen hoger (15 vs 13 ton ds/ha), het Re-gehalte gelijk (91 g/kg ds), het zetmeelgehalte hoger (238 vs 173 g/kg ds), de Vcos vrijwel gelijk (67 vs 66%), het Rc-gehalte lager (206 vs 232 g/kg ds) en het ADL-gehalte lager (25 vs 27 g/kg ds). De vijf sorghumrassen hadden bij een stikstofgift van 70 kg N/ha gemiddeld 37% minder rest-N/ha dan bij maïs. Bij de stikstofgift van 110 kg N/ha bleek het omgekeerde het geval te zijn: in 2018 hadden de vijf sorghumrassen op lössgrond gemiddeld 33% meer rest-N/ha dan maïs.
Toelichting (Engels) Regional water Authority “Limburg”, foundations “Boerenbond Zuid” and “Boerenbond Swentibold”, Pilot smart fertilization, DSG-Sustainable Clean Groundwater (WML), Foundation Experimental farm “Wijnandsrade” and DSV seeds the Netherlands financed comparative research of five sorghum varieties and one maize variety on loess soil at experimental farm “Wijnandsrade” in Wijnandsrade (Province Limburg). The average yield of the six varieties for the two N-levels - 70 and 110 kg N/ha - was about 16 tonnes DM/ha. Despite the dry and warm growing season, maize produced at 70 and 110 kg N/ha, 16 and 20 tons DM/ha, with a digestibility coefficient of organic matter (DCOM) of 78% and 79%, crude protein content of 58 and 59 g/kg DM and starch content of 267 and 230 g/kg DM, respectively. When fertilizing 70 kg N/ha compared to 110 kg N/ha, the average yield of all sorghum varieties was higher (15 vs 13 tonnes DM/ha), the crude protein level equal (91 g/kg DM), the starch content higher (238 vs 173 g/kg DM), the DCOM almost equal (67 vs 66%), the crude fibre level lower (206 vs 232 g/kg DM) and the lignin (ADL) level lower (25 vs 27). At 70 kg N/ha, the five sorghum varieties had an average of 37% less residual-N/ha than maize. At 110 kg N/ha, the opposite appeared: the five sorghum varieties had on average 33% more residual-N/ha than maize.
Betrokken instanties WUR
Waterschap Limburg
Waterleiding Maatschappij Limburg
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.