Login

Hydrotheek

Record nummer 2250170
Titel Verdrogingsbestrijding in het dal van de Onderlaatse Laak
Auteur(s) Lenssen, J. ; Bollen-Weide, E. ; Langen, J. van ; Remesal, L. ; Westendorp, A. ; Ketelaar, R.
Uitgever [S.l.] : Waterschap Rijn en IJssel [etc.]
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 30 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In 2009 heeft Waterschap Rijn & IJssel een nieuwe weg ingeslagen in de strijd tegen verdroging van natuurgebieden. In plaats van bestaande stuwen verder op te trekken of extra stuwen te plaatsen is ca. 8 km watergang sterk verondiept. Bovendien werd in dit project de toplaag en het natuurlijke reliëf intact gelaten. Dat was tegen de bestaande gebruiken in omdat meestal meerdere decimeters bodem worden afgegraven om dichter bij het grondwater te komen en de fosfaatrijke bodem weg te halen. De bedoeling van de verondieping van Onderlaatse laak en zijwatergangen was om de grondwaterstanden in winter en voorjaar te verhogen en meer kwel naar het maaiveld te brengen. Die grondwaterstandsverhoging is in het grootste deel van het gebied goed gelukt. De grondwaterstand in het voorjaar ligt nu 15 tot 20 cm hoger dan voor de maatregelen. Dit resultaat komt overeen met de verhoging die vooraf beoogd was.
Betrokken instanties Waterschap Rijn en IJssel
Natuurmonumenten
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.