Login

Hydrotheek

Record nummer 2250238
Titel Kustverbreding Hondsbossche Zeewering: hydrologische referentiesituatie, verwachte binnendijkse verzoeting en mitigerende maatregelen
Auteur(s) Velstra, J. ; Groen, K. ; Burger, S. ; Hu-a-ng, K. ; Groen, M. ; Oosterwijk, J.
Uitgever Amsterdam [etc.] : Vrije Universiteit Amsterdam, Acacia water
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 106 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Als gevolg van de zandsuppletie en het ontstaan van de nieuwe duinen voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is het mogelijk dat de zoute kwel onder de dijk afneemt en het bovenste grondwater en het water in de sloten verzoeten. Deze verzoeting heeft gevolgen voor de flora en de fauna van dit zout tot brakwatergebied. Het doel van de referentiemeting is het huidige watersysteem in beeld te brengen en een voorstel te doen voorde monitoring voorafgaand (nulmeting) en na aanleg.Om de verwachte verzoeting in de Lei- en Hargerpolder als gevolg van de kustversterking zo veel mogelijk te voorkomen en de huidige zoute condities te behouden is onderzoek uitgevoerd naar mogelijke mitigerende maatregelen. Dit heeft geleid tot de keuze voor een maatregel die financierbaar is en ook recht doet aan de randvoorwaarden van water- en natuurbeheerders.
Betrokken instanties Vrije Universiteit Amsterdam
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.