Login

Hydrotheek

Record nummer 2250385
Titel Beroepsvisserijenquête IJsselmeer en Markermeer : praktijkkennis over de toestand van commerciële visbestanden in het jaar 2017 gebundeld
toon extra info.
auteur(s):J. van Rijn, U. Beier, J. Steenbergen
Auteur(s) Rijn, J. van ; Beier, U. ; Steenbergen, J.
Uitgever IJmuiden : Wageningen Marine Research
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 91 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C107/18)
Annotatie(s) Project number BO-43-023.02-005
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) Naast het formele advies over de biologische toestand van vier schubvissoorten, aal en spiering, vindt er sinds 2016 een enquête plaats onder beroepsvissers. Het doel van de zogenaamde beroepsvisserij enquête is het formeel inzichtelijk maken van het praktijkperspectief over de biologische toestand van belangrijke commerciële vissoorten op het IJsselmeer en Markermeer, te weten: aal, baars, snoekbaars, blankvoorn, brasem, Chinese wolhandkrab, bot en spiering. Daarnaast worden er algemene vragen over de visser, bijvangst per tuig en de bedrijfssituatie gesteld. In de enquête van 2017 zijn de respondenten gevraagd een onderscheid te maken tussen de biologische toestand van de visbestanden in het IJssel- en Markermeer. Met de feedback van drie vissers en de opdrachtgever is de enquête in december 2017 gefinaliseerd en verzonden naar vissers die volgens de logboekregistratie actief zijn geweest in 2017. Van de 56 verstuurde enquêtes zijn er 25 exemplaren teruggestuurd, hiermee is een responspercentage van 45% behaald. Van deze respondenten zijn er 24 die voltijd vissen. De voltijdvissers hebben gemiddeld 32 jaar ervaring en visten in 2017 gemiddeld 37 weken. De visserij op de acht soorten vindt verdeeld over alle gebieden plaats waarbij het zuidelijk deel van het Markermeer, IJmeer en de wateren rond Flevoland duidelijk minder vaak gebruikt worden voor visserij. Uit het aantal soorten dat er per respondent bevist wordt, lijkt er een verdeling te zijn tussen meer specialistische vissers die gericht op 2-3 soorten vissen en wat meer de generalisten die gericht op 5-7 soorten vissen. Op aal, snoekbaars en wolhandkrab vindt er een duidelijk gerichte visserij plaats. Baars en blankvoorn worden zowel gevangen in gerichte visserij als door bijvangst. Bij de vragen over de biologische toestand in 2017 vergeleken met 2016 viel op dat de respondenten voor de meeste soorten gematigd positief waren over de hoeveelheid maatse en ondermaatse individuen. Over aal en spiering is men duidelijk positief en over bot is men iets negatiever dan gemiddeld. Van brasem ziet men vooral kleine individuen en voor blankvoorn vooral grote, terwijl men voor de overige soorten alle maten individuen ziet. Wat opvalt is dat men voor aal, in beide meren, een lagere natuurlijke sterfte ziet ten opzichte van 2016 en voor het Markermeer bij baars en snoekbaars juist een hogere natuurlijke sterfte dan in 2016. Bij de voorspelling van de hoeveelheid volwassen vis in 2018 t.o.v. 2017 valt het op dat men erg optimistisch is over aal, spiering, baars (in het IJsselmeer) en Chinese wolhandkrab (in het Markermeer). Zonder de vergelijking te maken met 2017 was de respondenten hun voorspelling over de marktwaardige individuen overwegend optimistisch met uitzondering van bot, brasem en snoekbaars in het IJsselmeer. De niet-marktwaardige bijvangst lijkt overwegend lager te zijn dan vorig jaar voor de twee soorten fuiken en onveranderd voor de staand want en hoekwant visserij. Over de bedrijfssituatie is men erg optimistisch. Er bleek volgens de respondenten geen duidelijk onderscheid in de biologische toestand van de bestanden tussen de twee meren. In het vervolg is dit onderscheid duidelijker te bevragen door een open vraag per soort te stellen in plaats van de huidige dubbele vraagstelling. Om de kwaliteit van de resultaten te waarborgen is het aan te raden vooraf een verkorte proef enquête te laten invullen door een paar respondenten en hier feedback over te vragen. Het is aanbevolen om de resultaten van de enquête ook dit jaar in een focusgroep discussie te bespreken.
Betrokken instanties WUR
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.