Login

Hydrotheek

Record nummer 2250542
Titel De toepassing van de Tygron Engine in het watertoetsproces
Auteur(s) Eldik, R. van ; Knap, H.
Uitgever Velp : Van Hall Larenstein
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 105 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting De realisatie van een nieuwbouw- of wijkrenovatieplan heeft gevolgen voor de waterhuishouding. In het waterbeheer 21e eeuw is de watertoets opgenomen. Deze heeft als doel het aspect water mee te nemen in de ruimtelijke ordening. De omgevingswet neemt de watertoets vooralsnog niet op. De watertoets is een proces waarin de initiatiefnemer en waterbeheerder bijeenkomen om de belangen van de waterhuishouding in het stedenbouwkundigplan te integreren. Aveco de Bondt, de opdrachtgever van dit onderzoek, wil het huidige verloop van de watertoets binnen de organisatie vernieuwen middels een automatisch signaleringsmodel in de Tygron Engine. De Tygron Engine is een 3D modeleringsprogramma met hydrologische inundatieformules, hittestressbepaling en een ruimtelijke visualisatie van de resultaten. In het onderzoek wordt uitgezocht of er binnen de Tygron Engine een hulpmiddel of tool kan worden ontwikkeld waarin de watertoetsaspecten worden gecontroleerd bij de implementatie van een stedenbouwkundig plan. Dit wordt gedaan aan de hand van vooraf gedefinieerde toetsvragen. De tool heeft tot doel knelpunten die ontstaan te signaleren en daarmee de gesprekken tussen waterbeheerder en initiatiefnemer te versnellen en te versoepelen. De ontwikkelde watertoetstool kan worden ingezet als serious game waarin de betrokken partijen kunnen samenwerken om knelpunten op te lossen. De stakeholderparticipatie wordt hiermee vergemakkelijkt. Dit kan een interessant hulpmiddel zijn in de nieuwe omgevingswet.
Betrokken instanties Hogeschool Van Hall Larenstein
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.