Login

Hydrotheek

Record nummer 2250643
Titel Quick scan Natura 2000-verbeteropgaven Grote Wateren
Auteur(s) Mulder, S. ; Mastrigt, A. van ; Oostveen, M. van ; Koolmees, E.
Uitgever Amersfoort : HaskoningDHV
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 58 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Royal HaskoningDHV heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om door middel van een quick scan op hoofdlijnen in beeld te brengen wat de Natura 2000-verbeteropgave is voor de Grote Wateren. Het resultaat van deze quick scan dient als input/bouwsteen voor de factsheets en uiteindelijk voor de besluitvorming over de Verkenning Grote Wateren eind 2017. In deze quick scan hebben we per Groot Water (elk een eigen hoofdstuk) op 3 manieren naar de verbeteropgave gekeken: 1. Een compilatie van de belangrijkste knelpunten en maatregelen op basis van de Natura 2000 beheerplannen; 2. Een overzicht van soorten en habitattypen met een verbeteropgave, gebaseerd op het doelbereik en de landelijke Staat van Instandhouding; 3. Een toetsing van de maatregelen zoals benoemd in de Verkenning Grote Wateren aan de Natura 2000-doelstellingen en de verbeteropgaven.
Betrokken instanties Royal HaskoningDHV
Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.