Login

Hydrotheek

Record nummer 2250747
Titel Herbestemmen van gezonde bovengrond in Gelderland : Verkenning van maatschappelijke kosten en baten
Auteur(s) Berendsen, J.W. ; Nijboer, M.
Uitgever Nijmegen : Royal HaskoningDHV
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 41 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De Provincie Gelderland is met haar Meerjarenprogramma bodem en ondergrond (MJPBO 2015-2020) uit op goed bodemrentmeesterschap. Als eerste stap naar bewustwording is een verkenning uitgevoerd naar maatschappelijke kosten en baten voor transplantatie van 500.000 m3 vruchtbare grond of baggerspecie die vrijkomt bij werken uit bijvoorbeeld uiterwaarden, rivieren, weilanden of bouwland en vaak rijk is aan mineralen en organische stof. De effecten voor drie bestemmingen zijn verkend en vergeleken met de effecten bij gebruik voor herinrichting van zandwinplassen. De verkende bestemmingen zijn: - Stadsvergroening – creëren van een tijdelijk park voor 25 jaar; - Boomteelt – vruchtbare grond vanwege bodemdaling door verkoop van bomen met kluit; - Akkerbouw op zandgrond en - verbetering van het vocht- en nutriëntenvasthoudend vermogen.
Betrokken instanties Royal HaskoningDHV
Provincie Gelderland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.