Login

Hydrotheek

Record nummer 2250770
Titel Vernatting Teutebeek : ontwikkeling van landbouw naar natte natuur
Auteur(s) Hal, C. van ; Roels, T.
Uitgever [S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 99 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting In het kader van verdrogingsbestrijding in Limburg wordt de Teutebeek heringericht van landbouw naar natte natuur. Het aanpakken van verdrogingsproblematiek vloeit voort uit Europees, landelijk en provinciaal beleid ter versteviging van kwetsbare (natte) natuurgebieden. Beekherstelprojecten zijn een onderdeel hiervan en vallen onder de doelstellingen van Waterschap Peel en Maasvallei (WPM). Door beekherstel kan integraal verdroging aangepakt worden met als voordeel dat er naast het aanpakken van verdroging ook meer kansen worden gecreëerd voor flora en fauna. De probleemstelling van het onderzoek luidt: In hoeverre zijn de aangewezen natuurdoeltypen (“Dotterbloemgrasland” en “Kleine zeggengrasland” ) binnen het plangebied haalbaar, wanneer er rekening wordt gehouden dat het gebied vernat en verarmd wordt?
Betrokken instanties Hogeschool Van Hall Larenstein
Waterschap Peel en Maasvallei
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.