Login

Hydrotheek

Record nummer 2250794
Titel Herinrichting van de Rheezerwaterleiding : afstudeeronderzoek naar hydrologische maatregelen voor de herinrichting van het stroomgebied van de Rheezerwaterleiding
Auteur(s) Nijhoff, R. ; Teunis, W.
Uitgever Velp : Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 91 p + Bijlagen (79 p.)
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Wat zijn de meest geschikte hydrologische maatregelen om de gestelde vermesting en verdrogingsproblematiek in het stroomgebied van de Rheezerwaterleiding op te lossen? In de huidige situatie mondt, de uit het landbouwgebied afkomstige, Rheezerwaterleiding uit in een oude meander van de Vecht gelegen in het beschermde natuurgebied de Karshoek en Natura2000 gebied Vecht en beneden Regge. De veronderstelling is dat nutriënten uit het landbouwgebied de natuur in de oude meander beïnvloeden. Daarnaast snijdt de leiding diep door de omringende oeverwal van de oude meander. Het is onduidelijk welke invloed dit heeft op de grondwatersituatie. Ondanks het ontbreken van een natura-2000 opgave heeft het Waterschap Vechtstromen besloten om de Rheezerwaterleiding aan een onderzoek te onderwerpen.
Betrokken instanties Waterschap Vechtstromen
Hogeschool Van Hall Larenstein
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.