Login

Hydrotheek

Record nummer 2250869
Titel Schadeonderzoek grondwateronttrekkingen Budel en omgeving : onderzoek ex artikel 37, lid 1 van de Grondwaterwet naar grondwaterstandsverlaging en opbrengstverandering op landbouwgronden als gevolg van de grondwateronttrekkingente Budel door Brabant Water, Budelco BV en Frisdrankenindustrie Winters BV
Uitgever Utrecht : Commissie van Deskundigen Grondwaterwet
Jaar van uitgave 2011
Pagina's 1 online resource (PDF, 73 pages) illustrations
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek door de commissie. In hoofdstuk 2 worden de maatregelen met mogelijke invloeden op de grondwaterstand beschreven. Naast de onttrekkingen door Brabant Water en Budelco kunnen ook andere onttrekkingen en/of ingrepen de grondwaterstand beïnvloeden. Hoofdstuk 3 doet verslag van de verandering van de grondwaterstand. In hoofdstuk 4 is vervolgens aangegeven hoe de opbrengstverandering en de schade als gevolg van deze verlagingen zijn vastgesteld. Hoofdstuk 5 gaat kort in op veedrenking en het effect van een grondwaterstandverlaging hierop. Tenslotte is in hoofdstuk 6 een aantal uitgangspunten toegelicht die zijn gehanteerd bij de berekening van de schade per bedrijf. Een uitgebreide beschrijving van de juridische uitgangspunten van de commissie staat beschreven in lit. 1.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.