Login

Hydrotheek

Record nummer 2251131
Titel Monitoring van vismigratie met eDNA
toon extra info.
projectmanager: Ton van Leerdam ; auteur(s) Michiel Hootsmans, Marloes van der Kamp, Bart Wullings, Guido Atsma, Rob Gubbels, Matthijs Koole,Harry Tolkamp & Tom van den Bogert
Auteur(s) Hootsmans, Michiel ; Leerdam, Ton van (project director) ; Kamp, Marloes van der ; Wullings, Bart ; Atsma, Guido ; Gubbels, Rob ; Koole, Matthijs ; Tolkamp, Harry ; Bogert, Tom van den
Uitgever Nieuwegein : KWR
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 89 pages) illustrations
Annotatie(s) KWR 2017.095. - Project number 401350
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Waterbeheerders moeten periodiek de toestand van hun visbestand bepalen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Afhankelijk van het watertype bepalen ze, naast de soortensamenstelling, ook de dichtheid van vissoorten in aantallen of biomassa. Nieuwe methoden die zich richten op de aanwezigheid van eDNA zijn een goedkoop, diervriendelijk en mogelijk ook betrouwbaarder alternatief ten opzichte van traditionele visstandbemonstering voor de bepaling van de soortensamenstelling. Voor monitoring van de soortensamenstelling van een vispopulatie is een nieuwe publiek beschikbare eDNA metabarcoding ontwikkeld, de NL-Vispopulatiescan. De methode is in het laboratorium gevalideerd en in de praktijk getoetst, en er is een waterbemonsteringsprotocol opgesteld. De resultaten uit het onderzoek laten zien dat in de geanalyseerde wateren waar voldoende DNA kon worden geëxtraheerd, met deze metabarcoding een grote diversiteit aan vissoorten wordt aangetoond. De eveneens toegepaste inzet van qPCR om enkele doelsoorten te detecteren geeft een beeld van de kwantitatieve verspreiding van eDNA van de populaties van deze soorten. Ze is daarmee in potentie een interessante aanpak om snel een indruk te krijgen van mogelijke migratiebelemmeringen en van belangrijke concentratiegebieden. De toegepaste eDNA extractiemethode middels precipitatie in het veld bleek nog niet in alle onderzochte watermonsters in staat om voldoende eDNA te concentreren. Vooralsnog is het gebruik van een labfiltratie stap robuuster.
Betrokken instanties KWR, Watercycle Research Institute
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Limburg
Witteveen+Bos
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.