Login

Hydrotheek

Record nummer 2251136
Titel Dijken van de Toekomst : onderzoek naar de toepasbaarheid van innovatieve dijkconcepten
Auteur(s) Heerema, K. ; Hospers, M. ; Jongsma, E. ; Stavenga, D.J.
Uitgever Groningen : Hanzehogeschool Groningen
Jaar van uitgave 2009
Pagina's 194 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport is geschreven naar aanleiding van het advies van de Deltacommissie (2008), dat onderzoek heeft gedaan naar de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van de klimaatsverandering. Nederland krijgt de komende eeuwen te maken met hogere gemiddelde temperaturen, veranderingen in neerslag en een stijgende zeespiegel. Hierdoor zullen de primaire waterkeringen in Nederland opnieuw bekeken moeten worden. Tijdens dit onderzoek is er gekeken naar welke innovatieve dijkconcepten er zijn om de kans op overstroming, ten gevolge van de klimaatveranderingen, te minimaliseren voor het gebied Eemshaven – Delfzijl. Er is een beschrijving gegeven van (positieve en negatieve) ontwikkelingen, alsmede de toekomstplannen in het gebied. Daarnaast is de veiligheid van de huidige primaire waterkering getoetst, waarbij voorspellingen zijn gedaan tot aan het jaar 2100. Na dit vooronderzoek is het onderzoek verder toegespitst op de haven van Delfzijl en de Eemshaven. Hierna zijn er nieuwe en innovatieve dijkconcepten verzameld. Tot slot is er een toepasbaarheidsonderzoek gedaan naar hoe deze dijkconcepten ingepast kunnen worden, rekeninghoudend met de problemen die kunnen ontstaan in de haven van Delfzijl en de Eemshaven ten gevolge van de klimaatsveranderingen. De opgeleverde resultaten zijn; grafieken met de huidige en de minimale kruinhoogtes waaraan voldaan moet worden, overzicht van dijkconcepten en criteria en een toepasbaarheidsonderzoek van de dijkconcepten op de Eemshaven en de haven van Delfzijl.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.