Login

Hydrotheek

Record nummer 2251143
Titel Watersysteemanalyse Tonnekreek complex
Auteur(s) Cool, J. ; Peerdeman, K. ; Waajen, G. ; Keizer, H.
Uitgever Breda : Waterschap Brabantse Delta
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 57 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het doel van de watersysteemanalyse Tonnekreek is om vast te stellen wat de oorzaken zijn van de knelpunten in waterkwaliteit en ecologie. Op basis daarvan kan worden vastgesteld welke oplossingsrichtingen voor verbetering mogelijk zijn, welke maatregelen daartoe technisch en maatschappelijk haalbaar worden geacht, welke effecten daarvan verwacht worden en welke KRW-doelen als haalbaar worden ingeschat. Hierbij is uitgegaan van een KRW einddatum in 2027, wetende dat er op Europees niveau gesproken wordt over een mogelijke termijnverlenging van de KRW. Het tweede doel is om aan de hand van dit proefgebied een werkwijze te ontwikkelen en bruikbare methoden vast te stellen voor het uitvoeren van op de KRW gerichte watersysteemanalyses voor andere peilbeheerste gebieden (M-watertypen).
Betrokken instanties Waterschap Brabantse Delta
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.