Login

Hydrotheek

Record nummer 2251159
Titel Watersysteemanalyse Galdersche Beek
Auteur(s) Beers, M. ; Coenen, D. ; Keizer, H.
Uitgever Breda : Waterschap Brabantse Delta
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 91 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Waterschap Brabantse Delta heeft voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 25 waterlichamen aangewezen waarvoor doelen zijn vastgelegd. Het waterschap levert veel inspanningen om de KRW-doelen te realiseren, maar de waterlichamen voldoen nog niet (volledig) aan die doelen. Het waterschap wil daarom met watersysteemanalyses inzicht krijgen in het functioneren van de waterlichamen, de effectiviteit van maatregelen en de haalbaarheid van doelen. De uitkomsten van de analyses dienen ter voorbereiding op de stroomgebiedbeheerplannen en het waterbeheerplan voor de periode 2022-2027 en kunnen aanleiding geven om tussentijds de programmering bij te stellen. Daarnaast dienen de bevindingen ter onderbouwing van eventuele voorstellen voor technische aanpassingen in begrenzing, typologie en doelen van de waterlichamen. De voorliggende analyse brengt voor de Galdersche Beek de morfologische, hydrologische, chemische en ecologische toestand in beeld en laat zien welke factoren daar verantwoordelijk voor zijn. De analyse richt zich op het 'weten' en vormt de basis en opmaat voor het gebiedsproces waarin 'willen' en 'kunnen' centraal staan. De analyse biedt inzicht in de effectiviteit van maatregelen voor drie ontwikkelrichtingen: 1. Huidig; welke doelen zijn met de voorgenomen maatregelen (waterbeheerplan 2016-2021) haalbaar? 2. Maximaal; welke maatregelen zijn nodig om het KRW-doel volledig te halen? 3. Tandje erbij; welke aanvullende maatregelen (tot eind 2027) leiden tot een hoger doelbereik?
Betrokken instanties Waterschap Brabantse Delta
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.