Login

Hydrotheek

Record nummer 2251161
Titel Cruijslandse Kreken : watersysteemanalyse
Auteur(s) Bovend'aerde, L.
Uitgever Deventer : Witteveen+Bos
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 149 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het doel van de watersysteemanalyse Cruijslandse Kreken is om voor het KRW-waterlichaam Cruijslandse Kreken inzichtelijk te maken hoe het watersysteem er bij ligt, waarom het watersysteem er op dit moment bij ligt zoals het er bij ligt en wat realistische ontwikkelrichtingen zijn. Deze watersysteemanalyse die gericht is op het 'weten' vormt daarbij de opmaat voor het gebiedsproces waarin het 'willen' en 'kunnen' centraal staan. In het gebiedsproces worden ontwikkelrichtingen besproken en overeengekomen met de omgeving. Deze watersysteemanalyse levert het fundament vanuit wat we weten van het KRW-waterlichaam Cruijslandse Kreken en geeft inzicht of de huidige gestelde doelen realistisch zijn of niet. Als blijkt dat de doelen met de voorgenomen (inrichtings)maatregelen conform waterbeheerplan (WBP) niet haalbaar zijn, wil het waterschap weten wat nodig is om de doelen wel te halen en wat bereikt kan worden met het zogenaamde 'tandje erbij'.
Betrokken instanties Waterschap Brabantse Delta
Witteveen+Bos
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.