Login

Hydrotheek

Record nummer 2251170
Titel Watersysteemanalyse Beneden Donge
Auteur(s) Beers, M. ; Coenen, D. ; Keizer, H. ; Tempelaars, J.
Uitgever Breda : Waterschap Brabantse Delta
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 179 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Voorliggend rapport beschrijft de uitkomsten van de watersysteemanalyse op hoofdlijnen. Voor verdieping wordt verwezen naar de detailanalyses in de bijlagen. Na deze inleiding geeft hoofdstuk 2 een beschrijving van de Beneden Donge en het stroomgebied, waarbij onder andere wordt ingegaan op historie, landgebruik, uitgevoerde maatregelen, ontwikkelingen en KRW-opgave. Daarnaast beschrijft hoofdstuk 2 de uniforme trajecten die voor de analyse zijn onderscheiden en geeft een toelichting op de gehanteerde methode met ecologische sleutelfactoren. Vervolgens beschrijven hoofdstuk 3 tot en met 6 de toestand en het functioneren van het watersysteem aan de hand van de ecologische sleutelfactoren. In hoofdstuk 7 volgt een beschrijving van ontwikkelrichtingen met aanvullend een beschouwing op de haalbaarheid van doelen en aanbevelingen voor monitoring. De hoofdstukken 3 tot en met 7 eindigen met een samenvattende paragraaf. Tot slot geeft hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen van de analyse.
Betrokken instanties Waterschap Brabantse Delta
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.